Liczba odwiedzin strony: 15742 Osób na stronie: 1
 

A-B-C. Energetyka. Szczerbatko Wojciech M.

 
 
A-B-C. Energetyka. Szczerbatko Wojciech M.
 
Różana 12 lok. 28
20-538 Lublin
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 14 poz. 126 - Zm.: rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud"" w Wo
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud" " w Wołominie (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2004 r.) Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:...
Monitor Polski 1995 Nr 13 poz. 165 - Wykaz walut obcych będących walutami wymienialnymi
ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi. (M.P. z dnia 15 marca 1995 r.) Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703) zarządza się, co następuje: § 1.  Określa się, jako wymienialne, następujące waluty obce:   1)   dolar...